Creativity and Innovation

Just another WordPress.com weblog

ऐक क्वार्टर कमी पडते

Leave a comment

दारु काय गोष्ट आहे

          मला अजुन कळली नाही

कारण प्रत्येक पीणारा म्हणतो

          मला काहीच चढली नाही

सर्व सुरळीत सुरु असताना

       लास्ट पॅकपाशी गाडी अडते

दर पार्टीच्या शेवटी

       ऐक क्वार्टर कमी पडते

पीण्याचा प्रोग्राम म्हणजे जणु

    वीचारवंतची गोलमेज परीषदच भरते

रात्री दीलेला शब्द प्रत्येकजण

       सकाळच्या आत विसरते

मी इतकीच घेणार असा

       प्रत्येकाचा ठरलेला कोटा असतो

पॅक बनवनारा त्यदिवशी

     जग बनवनार्‍यापेक्षा मोठा  असतो

स्वताच्या स्वार्थासाठी

   प्यायच्या आग्रहाचा कार्यक्रम घडते

दर पार्टीच्या शेवटी

          ऐक क्वार्टर कमी पडते

पीण्याचा  कार्यक्रम  पीणार्‍याला

        दरवेळेस नवीन पर्व असते

लोकांना अकँडेमीक्सपेक्षा

     पीण्याचा   क्षमतेवर गर्व असते

आपण हीच घेतो म्हणत

   ऐकमेकाचे ब्रँडप्रेम जागवतात

वेळ आली आणि पैसा नसला की

     देशीवरही तहान् भागवतात

शेवटी काय दारु दा‍रु असते

       कोणतीही चढते

दर पार्टीच्या शेवटी

       ऐक क्वार्टर कमी पडते

पीणार्‍यामध्ये प्रेम हा

          चर्चेचा पहीला वीषय आहे

देवदासचे खरे प्रेम पारो की दारु

        मला अजुन संशय आहे

प्रत्येक पॅकमागे तीची

      आठवण दडली असते

हा बाटलीत बुडला असतो

    ती चांगल्या घरी पडली असते

तीच्या आठवणीत थर्टीची लेवल

         लगेच सिक्स्टीला भीडते

दर पार्टीच्या शेवटी

        ऐक क्वार्टर कमी पडते

चुकुन कधीतरी गंभीर

         वीषयावरही चर्चा चालतात

सर्वेजण मग त्यावर

          P.HD. केल्यासारखे बोलतात

प्रत्येकाला वाटतेकी त्यालाच

       यामधले जास्त कळते

ग्लोबल वार्मिंगची चर्चा

     गावच्या पोटनीवडणुकीकडे वळते

जसा मुद्दा बदलतो

         तसा आवाज वाढते

दर पार्टीच्या शेवटी

        ऐक क्वार्टर कमी पडते

फेकणे, मोठोपणा दाखवणे याबाबतीत्

          यांच्यासारखा हात नाही

ऐरवी सींगल समोसा खाणारा

        गोष्टीत पीझ्झाशीवाय् खात नाही

पैशे पैशे काय आहे ते फक्त

         खर्च करासाठीच असतात

पॅकजवळ झालेली अशी गणिते

   सकाळी चहाच्या कटींगपाशी फसतात

रात्री थोडी जास्त झाली

       मग त्याला कळते

दर पार्टीच्या शेवटी

         ऐक क्वार्टर कमी पडते

यांच्यामते मद्यपाण हा

      आयुष्याचा महत्वाचा पार्ट आहे

बीयर पीण्यामागे सायन्स

      तर देशी पीण्यामागे आर्ट आहे

यामुळे धीर येते ताकत येते

        यात वेगळीच मजा असते

आयुष्याभराचा मावळा माणुस

          त्या क्षणी राजा असते

दारुमुळे आपल्याला घराच्या

         चिवड्याचे महत्व कळते

दर पार्टीच्या शेवटी

         ऐक क्वार्टर कमी पडते

कवी Unknown

Advertisements

Author: Ganesh

Ganesh Bhagat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s