Creativity and Innovation

Just another WordPress.com weblog

चला सारे मिळूनीया आज जाऊ या गटारा

Leave a comment

आली आखाडी आमूष्या

…. कोंबड्यांची काटाकूट
झाले गणगोत गोळा
…. बोकडांची ताटातूट

जरा तिखट फोडणी
…. द्या गरम रश्याला
अन कांद्याचा ठसका
…. जरा येउद्या घश्याला

चला जाऊ दुकाणात
…. पिऊन घ्या पोटभर
एक महीणा पुढचा
…. पुन्हा नाही घोटभर

नका मागे पुढे पाहू
…. घ्या अजुन गल्लास
नाही म्हणता होईल
…. माझा कलेजा खल्लास

एक एक घोटासाठी
…. नका लावू जादा वेळ
जरा जोसात रिचवा
…. नाही पोरांचा हा खेळ

मी चाललो डुलत
…. जसा चालला खटारा
चला सारे मिळूनीया
…. आज जाऊ या गटारा

कवी Unknown

Advertisements

Author: Ganesh

Ganesh Bhagat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s