Creativity and Innovation

Just another WordPress.com weblog

मैत्रीच्या सरी..

Leave a comment

आगस्टच्या पहील्या रवीवारी..
नेहमीच मैत्रीचा पूर येतो..
जिव्हाळ्याच्या या नात्याला
आनंदाच्या ओघात वाहून नेतो..

प्रेमाच्या मैत्रीच्या सरी..
विश्वासाच्या नभातून कोसळत असतात..
नवचैतन्याच्या शिरशिरीत
दोस्तीच्या गळामिठी घडत असतात..

कुठे शाळेच्या आठवणी तर
कुठे कोलेजचे कट्टे डोळ्यासमोर येतात..
मस्करी,चेष्टा अन खोड्या आठवत..
नियमाच्यापलीकडचे नाते हळूवार जपत असतात…

असले कसले हे नाते मैत्रीचे
जिथं सारं काही विसरून
ऐकमेकांसाठीच जगायला अन मरायल होतं..
एवलूसं हे रोपट मग पारंब्याच वड कस काय होतं?

अश्याच पारंब्या आणखी वाढत राहो..
अज्रामर अश्या या मैत्रिच्या नात्याच वटवृक्ष..
माणूकीच्या अधार नात्याला..
जिवापाड जपत राहो.

 कवी
Unknown

Advertisements

Author: Ganesh

Ganesh Bhagat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s